Skrivuppdrag -  Fast pris: 9.900 kr.

Ibland är säljare och köpare redan överens om att man ska göra en affär. Då kan vi på Mäklarfirman Badelt åta oss ett s.k. skrivuppdrag där antingen säljaren eller köparen tecknar ett uppdragsavtal och ger oss i uppdrag att på ett korrekt sätt dokumentera affären och dess genomförande. Vi åtar då oss att göra följande:

Kontrakt

  • Vid kontraktsskrivningen träffas säljare och köpare på vårt kontor. I kontraktet dokumenteras då förutom pris och tillträde även övriga villkor och tillägg som parterna är överens om ska gälla för affärens genomförande.

Tillträde

  • Inför tillträdet skickar vi kallelse till parterna där plats och tid för tillträdet anges. 
  • På den överenskomna tillträdesdagen träffas parterna återigen. Vid uppgörelsen erlägger köparen slutlikvid och säljaren överlämnar nycklar till bostaden. Likvidavräkning undertecknas och vid fastighetsaffärer undertecknas även köpebrev så att köparen kan erhålla lagfart på fastigheten. 

Efter tillträdet

Som säljare och köpare kan du alltid vända dig till oss om det är något du undrar över, även efter att tillträde har skett.

Utan extra kostnad erbjuder vi dig:

  • Kapitalvinstberäkning på blankett K5 eller K6, samt uträkning av skatten, för dig som sålt en bostad genom oss. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Vill du ha hjälp med ett skrivuppdrag?

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och vad du vill ha hjälp med så återkommer vi snarast till dig.